About Me


MUHASABAH 72 HAKIKAT BERIMAN KEPADA HARI AKHIR _(Bagian 6)_


Oleh: Amrozi Mufida 

Harianindonesiapost.com 
14. Ketika Nabi Muhammad SAW berada di Majlis Ta'lim memberikan pengajian kepada sekelompok sahabat, tiba-tiba seseorang dari pedusunan datang, kemudian dia bertanya, "Kapan hari kiamat datang?" Beliau menjawab, *"Jika amanat telah disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya (kiamat)." Dia bertanya lagi, "Bagaimana cara menyia-nyiakannya?" Beliau menjawab, "Jika suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya (kiamat)"* HR Bukhari dari Abu Hurairah RA 

15. Rasulullah SAW bersabda, *"Akan datang fitnah-fitnah yang pada waktu itu seseorang pada pagi hari menjadi Mukmin dan pada sore hari menjadi kafir, kecuali orang yang dianugerahi oleh Allah dengan ilmu."* HR Ahmad dan Thabrani dari Abu Umamah RA 

16. Rasulullah SAW bersabda, *"Akan keluar di akhir zaman orang-orang yang melakukan tipu daya dengan menggunakan nama Agama. Mereka berpenampilan dengan pakaian yang baik yang terbuat dari bulu domba yang halus, lidah mereka lebih manis daripada gula, tetapi hati mereka bagaikan serigala."* HR Tirmidzi 

17. Rasulullah SAW bersabda, *"Setelah aku, nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang suka berbohong dan berbuat dhalim. Siapa pun yang membenarkan kebohongannya dan membantu kedhalimannya, maka dia tidak termasuk dari umatku. Dan aku juga tidak termasuk dari kelompoknya dan dia tidak akan datang ke telaga (yang ada di surga)."* HR Nasai dan Tirmidzi 

18. Rasulullah SAW bersabda, *"Kalian akan dikuasai oleh pemimpin-pemimpin yang suka berbuat kerusakan, dan Allah tidak banyak memperbaiki mereka. Siapa pun di antara mereka yang taat kepada Allah, maka ada pahala baginya dan kalian harus bersyukur. Sedangkan siapa pun di antara mereka yang bermaksiat kepada Allah, maka ada dosa baginya dan kalian harus bersabar."* HR Thabrani 

19. Rasulullah SAW bersabda, *"Akan datang suatu masa pada umat manusia, yang manusia tidak kuasa mencari penghidupan kecuali dengan cara bermaksiat, sehingga seseorang berani berdusta dan bersumpah. Jika masa itu sudah datang, kalian harus berlari. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kemana harus berlari?" Beliau menjawab, "Kepada Allah, kepada Kitab Allah, dan kepada Sunnah NabiNya."* HR Ad-Dailami.(Sudono Syueb/ed)

_Wallahu a'lam_

Penulis adalah :
Wakil Ketua PCM Babat 
Anggota MPK PDM Lamongan 
Sekretaris MUI Kecamatan Babat 
Penyuluh Agama Islam Kecamatan Babat 
Perwakilan Travel Umroh & Haji Plus PT *Tursina* _(Tur Silaturrahim Nabi)_

Jumat, 12 Dzulqa'dah 1441 H 
3 Juli 2020 M 

http://t.me/kajianAmrozi

Post a Comment

0 Comments