About Me


WOLAK WALIK JAMAN

By           : IHSANUDDIN


Harianindonesiapost.com Wolak-walik e  jaman
Manungso akeh podo klabaan
Ora mung bab pangan
Ugo ora bab penggawehan
Wong laki-rabi yo kangelan
Koyo contone si Maman Iki.
Rino wengi nyambut gawe nggo bondo rabi
Nangeng ebo kuciwane
Naliko si Maman nglamar calon sisihane.

Maman ; "Kulo nuwun pak,  Kulo Maman, tebih saking Paciran ndugi Morocalan puniko mboten sanes nuruti krenteking manah, ibarat kumbang engkang nyumurupi bokbilih ten ngriki wonten Sekar arum engkang endah wujutipun .
Pramilo bilih wonten renane penggalih, Kulo nyuwun dumateng panjenengan, sageto kang putri puniko dados  gandengan Kulo gesang".

Pak To,camer : "Sek.. sek.. sek, cekak aose sampean adoh tekan Paciran Nang Morocalan iki nduwe karep nglamar  ngono to ...?".

Maman :  "Injih pak ..."

Pak To,camer : "Opo nang Paciran ora ono bocah wadon, nganti sliramu adoh-adoh mrene..?"

Maman  : "Njih wonten pak, malah katah.."

Pak To,camer : "Lha opo o sampean kok ora nglamar bocah wadon seng omahe cedak Paciran whae, malah adoh-adoh mrene...?"

Maman   : "Kulo sampun kebacut tresno kalian putri panjenengan pak"

Pak To,camer : "Ngene Yo nak, ora ono niat bapak nolak lamaran sampean, nangeng opo sampean ora tau nonton medsos, manwo Saiki iki ono Zonasi pernikahan ?"

Maman    : "Maksud ipun menopo niku pak.....?????"

Pak To,camer  : "Ngene lo nak.., sampean ora oleh langsung nglamar bocah wadon kang omahe adoh karo deso sampean, dadi sampean kudu nglamar bocah wadon kang cedak omah sampean utowo Tonggo deso".

Maman  : Lha dasaripun menopo pak..? toh mestinipu kito niku bebas milih sintenke mawon dados pendamping kito.......?"

Pak To,camer  : "Yo bener,  iku biyen..., tapi iki ono wolak-walik e jaman,  mulai tahun iki ono undang-undang Zonasi pernikahan , hasil kongres Ikatan Calon Mertua Indonesia (ICMI) nang Mego mendung, ing kono mutusake anane Zonasi pernikahan, . mulo sampean ora oleh nglamar bocah wadon kang ono njabane Zonasi."

Maman   : "Wah,  pripun Niki pak, Kulo sampun kebacut tresno kalian putri njenengan...???!"

Pak To,camer  : " Iki ono peluang , ning mung setitik banget".

Maman   : "Nopo niku pak ..?"

Pak To,camer  : "Jalur prestasi", 

Maman  : "Menawi mekaten Kulo bade nempuh  jalur prestasi pak..".

Pak To,camer  : "Sampean nduweni prestasi opo nak..?"

Maman   : Prestasi *Miyang Mayang + ayum-ayum jaring..."

Pak To,camer  : "Yowes , ora po po, nangeng kudu oleh rekomendasi soko ICMI disik lo nak...".

Maman   : ?!  ?!  ?!  ?!  ?!........
Pengen berkembang biak ae kok Yo repoooot....
         ***
Sepurane , guyonan, timbang spaneng ... he he  he he..

Post a Comment

0 Comments